Woonzorgvisie

Voorwoord
Deze visie op “Wonen in Wierde” is in grote mate gebaseerd op de door Stichting Terp gemaakte visie op “Wonen in Terp”. Het bestuur van Stichting Wierde is Stichting Terp bijzonder dankbaar dat het de door hen ontwikkelde methodiek mocht gebruiken voor het maken van onderliggende woonzorgvisie.