Doelstelling

Stichting Wierde bestaat officieel sinds 8 oktober 2010 en heeft als doelstelling het realiseren en  beheren van een levensloopbestendig kleinschalig woonzorgcomplex, waar mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor terugkerende psychosen oftewel schizofrenie hun leven lang  verzekerd kunnen zijn van wonen met 24 uur begeleidende zorg.
Voor een verdere uitleg van bovengenoemde doelstelling en doelgroep waarvoor we het woonzorgcomplex willen realiseren, verwijzen wij graag naar onze woonzorgvisie: “Wonen in Wierde”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.