2019

Het bestuur van de Stichting Wierde heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd.

Jaarrekening Stichting Wierde 2019