2017

Jaarverslag van Stichting Wierde over het jaar 2017.

Het bestuur van Stichting Wierde wordt ook dit jaar gevormd door:

Désirée Dikmans voorzitter
André Rovers secretaris
Jopie Martens penningmeester
Piet de Koning en
Frans Raeijmaekers

Volgens het reglement is Piet de Koning dit jaar afgetreden om vervolgens te worden herbenoemd.
Gedurende het jaar 2017 heeft het bestuur 12 maal vergaderd.

Eindelijk is het zover !
Na jarenlang bezig te zijn geweest met allerlei, eindeloos lijkende, “ administratieve “ voorbereidingen, starten eind 2016 de voorbereidende grondwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van Wierde aan de Leistraat en in januari 2017 wordt een begin gemaakt met de echte bouw door aannemersbedrijf Moonen uit ‘s-Hertogenbosch.
De planning op dat moment is dat eind dit jaar de bouw zal worden opgeleverd zodat rond maart 2018 de bewoners hun intrek kunnen nemen op Wierde.

De werkzaamheden van het bestuur krijgen nu ineens een heel ander karakter:
-Voor het eerst nodigen we alle tot dan toe bekende ouders/mantelzorgers uit voor een presentatie over Wierde in spelletjescafé De Zandloper. Na afloop hebben zij in overleg met WonenBreburg en aannemer Moonen de bouwplaats kunnen bezoeken.
-met de ouders van enkele recent aangemelde belangstellenden hebben we nog een kennismakingsgesprek.
-de toelatingscommissie van Wierde heeft gesprekken met de belangstellenden vergezeld door hun ouders.

-2-
-de kandidaat bewoners gaan voor een 2e opinion naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.-de sponsorcommissie kan nu eindelijk mogelijke donateurs benaderen.
-samen met onze zorgaanbieder ASVZ moet het begeleidingsteam via sollicitatiegesprekken worden samengesteld: van teamleider tot persoonlijk begeleiders, assistent begeleiders en huishoudelijke ondersteuning.
-alle toekomstige bewoners worden door klantmanagers van de WMO-Breda tijdens een zgn. keukentafelgesprek individueel beoordeeld ter vaststelling van hun hoeveelheid benodigde “bouwstenen” zorg.
-intussen is duidelijk dat de financiering van de zorg op Wierde is gebaseerd op scheiden van wonen en zorg met de zorg in natura.

Als in april duidelijk wordt dat de bouw van Wierde veel voortvarender verloopt dan oorspronkelijk verwacht, moet onze planning rigoreus worden bijgesteld,
Niet eind 2017 zal de bouw worden opgeleverd, maar al 1 augustus zouden de bewoners kunnen gaan wonen: ons oorspronkelijke draaiboek kan, tot onze grote vreugde, de prullenmand in !
Omdat ASVZ haar begeleidingsteam team pas 1 oktober operationeel heeft, wordt afgesproken dat de bewoners in augustus de sleutel van hun huis krijgen om alvast met hun ouders te kunnen gaan klussen aan hun woning, op 1 oktober mogen zij echter pas permanent hun intrek nemen, omdat er eerst dan 24 uurs begeleiding met zorg geleverd kan worden door de zorgaanbieder.
Vanaf de sleuteloverdracht wordt er koortsachtig door de bewoners met hun ouders gewerkt aan de afwerking en de inrichting van hun huizen, daarnaast maken een aantal ouders, broers, zussen, ooms en tantes ook de gemeenschappelijke ruimte in orde.
Na oplevering gaat de tuincommissie druk aan de slag, nog vóór de geplande “open dag” moet de modderige binnentuin getransformeerd worden in een strak gazon.
Samen met tuinarchitekte Mieke Van den Hende, hoveniersbedrijf Danny de Louweren, maar vooral ook door de inzet van enkele ouders en bewoners wordt de binnentuin omgetoverd tot een waar “Leihof”.

-3-
Veel aandacht hebben we besteed aan het, voor het eerst, bij elkaar brengen van de bewonersgroep, aanvankelijk samen met hun ouders, maar later met de bewoners onder elkaar.
Zij hebben daarbij heel veel steun ontvangen van Michel, de ervaren teamleider van Terp. Door middel van b.v. het afnemen van korte interviews in de groep bij de bewoners heeft hij hen op een speelse manier met elkaar kennis laten maken. Na deze eerste bewonersbijeenkomst hebben zij, vergezeld door hun ouders, hun toekomstige huizen in aanbouw kunnen bezichtigen en voor het eerst betreden.

Tijdens volgende bijeenkomsten heeft hij bij de bewoners een vertrouwensband en groepsgevoel weten te bereiken en in onderling overleg hebben ze de voorlopige huisregels voor Wierde vastgesteld. Ook hebben ze kunnen kennismaken met teamleider Jason Luscombe van Wierde, die intussen was uitgekozen door ASVZ in samenspraak met Wierde.
Ook is aan de bewoners uitleg gegeven over de door hen individueel te tekenen contracten: Het zorgcontract met zorgaanbieder ASVZ en het huurcontract met de huisbaas van Wierde WonenBreBurg.
Op 3 augustus vindt dan toch de voor de bewoners spannende sleuteloverdracht door WonenBreBurg plaats.
Op 23 september, dus enkele dagen vóór de eigenlijke in gebruikname van Wierde is er voor de daartoe uitgenodigde buurtbewoners nog een drukbezochte kijkdag op Wierde georganiseerd.

En dan uiteindelijk de actie waar het allemaal om begonnen is !!
Intrek nemen op Wierde, op Wierde gaan wonen !!
Op 1 oktober worden de bewoners met hun ouders/mantelzorgers ter verwelkoming met koffie en gebak door het begeleidingsteam op Wierde verwelkomd.
Een belangrijk moment in hun leven, voortaan, een leven lang, verzekerd zijn van wonen en zorg op Wierde.
Voor een aantal van hen voor het eerst in hun leven, voorgoed, verlaten van het ouderlijk nest.

-4-
Voor ieder wordt het wennen aan de nieuwe situatie, uiteraard het meest voor de bewoners, maar ook voor de ouders en de begeleiding.
Hier wordt dan ook veel tijd en aandacht aan besteed.
Belangrijk hierbij is dat de bewoners zoveel mogelijk hun dagbesteding continueren en voor hen die van buiten de regio komen, worden in samenspraak met de bewoner mogelijkheden in het Bredase gezocht.
Aan de begeleiding de taak om, ook weer samen met de bewoner, individuele begeleidingsplannen op te stellen.

De eerste 3 maanden op Wierde verlopen gelukkig heel rustig, het wennen aan de veranderingen heeft voor alle betrokkenen veel tijd nodig en die is iedereen rijkelijk gegund.
Het geeft in elk geval veel vertrouwen voor de jaren die komen gaan.
“De eerste klap is immers een daalder waard !”

-0-0-0-0-0-0-0-
jaarrekening 2017 Stichting Wierde