Zelfstandig waar kan, hulp waar nodig

Stichting Wierde is een in juni 2010 gestart initiatief van ouders met als doel de realisatie van een woonzorgcomplex voor hun volwassen kinderen die een verhoogde kans op psychoses (schizofrenie) hebben.

Secretariaat
Baronielaan 75
4818 PC Breda
076-533 92 07
info@stichtingwierde.nl
www.stichtingwierde.nl
bankrek.: NL33 RABO 0158027205 t.n.v. Stichting Wierde
fiscaal nummer: 8230.61.401
ANBI